บทที่ 8 นิเวศวิทยา

แคดเมียมปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

ข่าวทางการจีนตรวจพบการปนเปื้อนของแคดเมียม (cadmium) ในแม่น้ำหลงเจียง เมืองหลิวโจว เขตปกครองตนเองกว่างสี มีปริมาณของแคดเมียมในน้ำเกินกว่าระดับมาตรฐานถึง 80 เท่า ซึ่งเกิดจากน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในบริเวณใกล้เคียง

ทั้งนี้น้ำที่ปนเปื้อนแคดเมียมจะต้องใช้เวลาอีกกว่า 70 ชั่วโมงกว่าจะไปถึงแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำดื่มในบริเวณนั้น ทำให้ทางการมีเวลาดำเนินการลดผลกระทบ เช่นการทำให้แคดเมียมตกตะกอนจากน้ำโดยการใช้สารเคมีเพื่อเปลี่ยนความเป็นกรดเบสของน้ำ แล้วนำเอาตะกอนแคดเมียมออกจากแม่น้ำ

หากปัญหานี้เกิดขึ้น และทิ้งแคดเมียมไว้ในดิน เราอาจใช้พืชในการบำบัดการปนเปื้อนได้ ซึ่งเรียกว่า “phytoremediation” ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพบว่าพืชหลายชนิดมีความสามารถในการสะสมแคดเมียมได้ (cadmium accumulator)

พืชเช่นยี่หร่า (African basil) ในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ocimum gratissimum สามารถเติบโตได้ในดินที่มีการปนเปื้อนแคดเมียมได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะดูดแคดเมียมขึ้นมาสะสมไว้ในลำต้นได้มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของมัน

นอกจากนี้ยังพบว่าหากใส่ปุ๋ยเช่นปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมีอย่าง hydroxyapatite จะสามารถลดความสามารถในการดูดแคดเมียมของพืชได้ จนพบว่าระดับความเข้มข้นของแคดเมียมในเนื้อเยื่อพืชนั้นอยู่ใกล้ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้แก่ 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s