บทที่ 3 พันธุศาสตร์

วิธีหาการกลายพันธุในข้าว

ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Biotechnology แสดงให้เห็นถึงวิธีในการศึกษาลักษณะของพืชด้วยวิธีการหาตำแหน่งของการกลายอย่างรวดเร็ว ที่เขาตั้งชื่อว่า MutMap ซึ่งมาจาก Mutation Mapping

การศึกษาลักษณะใดของสิ่งมีชีวิตนั้นอาจมีหลายยีนที่ควบคุมลักษณะนั้นอยู่ และการระบุว่ายีนเหล่านั้นคืออะไรไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

ด้วยเทคโนโลยีที่เราสามารถหาลำดับเบสจากระดับจีโนมได้ง่ายขึ้น (whole-genome sequencing) ทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดวิธีการศึกษาหาลักษณะต่างๆด้วยวิธีนี้ขึ้นมา โดยการเอาจีโนมของตัวอย่างที่น่าสนใจทั้งหมดมารวมกันแล้วจึงทำการศึกษา

การศึกษาเริ่มจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ดั้งเดิม (wild-type) กับพันธุ์กลาย (mutant) นำเอาลูกผสมรุ่นแรก F1 มาผสมกันเอง (selfing) ซึ่งจะเป็นวิธีที่สะดวกในพืชที่ทำการถ่ายเรณูในต้นเดียวกันได้เป็นต้น โดยรุ่นลูกที่เกิดขึ้น F2 ทำให้โอกาสที่ยีนที่กลายมีโอกาสเพิ่มความถี่ขึ้น และการผสมพันธุ์กับพันธุ์ดั้งเดิมก่อนช่วยให้เรามีจีโนมอ้างอิงในการศึกษาการกลายของยีน

ด้วยการทำการหาลำดับของชิ้นส่วนดีเอ็นเอสั้นๆ ที่มีเบสเดียวที่แตกต่างกันซึ่งมีชื่อเรียกว่าสนิฟ (SNP) เปรียบเทียบระหว่างจีโนมของพันธุ์ดั้งเดิม กับข้อมูล SNP ของจีโนมร่วมของลูก F2 ที่ลักษณะที่น่าสนใจของการกลายพันธุ์ทั้งหมด จะทำให้เราระบุยีนที่สนใจได้

นักวิทยาศาสตร์ทดลองนำเอาข้าวของญี่ปุ่นมาศึกษาด้วยวิธีนี้เพื่อหาลักษณะและยีนที่เกี่ยวข้องกับการทนเค็ม (salt tolerance) เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (tsunami) ได้ต่อไป

ที่มา: Genome sequencing reveals agronomically important loci in rice using MutMap : Nature Biotechnology : Nature Publishing Group.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s