บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

ศึกษาการปลิ้นของเซลล์ในวอลวอกซ์

นักวิทยาศาสตร์รายงานการศึกษาการปลิ้นออกของเซลล์ในวอลวอกซ์ในวารสาร BMC Biology ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเจริญของเอ็มบริโอนั้นแม้ว่าจะมีการปลิ้นของเซลล์เหมือนกันแต่กระบวนการที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันได้

ผู้วิจัยอารัมภาบทว่าการศึกษาการเจริญในเอ็มบริโอของสัตว์หลายเซลล์นั้นทำได้ยาก แต่หากใช้สาหร่ายสีเขียวอย่างวอลวอกซ์ (Volvox) จะเป็นโมเดลที่เหมาะสมกว่า

การปลิ้นของเซลล์ (inversion) ในเอ็มบริโอของพวกวอลวอกซ์ในวงศ์ Volvocaceae แบบ A เช่นใน Volvox carteri นั้นได้รับการศึกษามามากกว่าแบบ B เช่นที่พบใน Volvox globator ว่ามันเกิดขึ้นเช่นไร

การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดา กล้องจุลทรรศน์แสงเลเซอร์แบบร่วมโฟกัส (confocal) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และแบบส่องผ่าน (TEM) ทำให้สามารถสร้างภาพสามมิติของตำแหน่งและรูปร่างของเซลล์ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับระบบไซโตพลาสมิกบริดจ์ (cytoplasmic bridge; CB)

ความแตกต่างในกระบวนการที่พบระหว่างแบบ A และ B แสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการของกระบวนการปลิ้นกลับของเซลล์ในการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอนั้นอาจเกิดแบบคู่ขนานกัน (parallel evolution) ก็ได้

วอลวอกซ์

ที่มา: BMC Biology | Abstract | There is more than one way to turn a spherical cellular monolayer inside out: type B embryo inversion in Volvox globator.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s