บทที่ 2 เซลล์

การแบ่งนิวเคลียสโดยไม่ใช้ไมโครทูบูล

รายงานในวารสาร PLoS Biology เกี่ยวกับการศึกษาการแบ่งเซลล์ในยีสต์ชนิด Schizosaccharomyces pombe ซึ่งจัดเป็นยีสต์ที่จะแบ่งตัวไม่ได้แตกหน่อเวลาขยายพันธุ์

มันมีการแบ่งนิวเคลียสแบบปิด คือการแบ่งนิวเคลียสโดยที่เยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear envelope) ไม่ได้สลายไป และไม่ต้องใช้ไมโครทูบูล (microtubule) ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อกระบวนการนี้ว่าการแยกนิวเคลียส (nuclear fission)

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบด้วยแอกติน (actin) และโครงสร้างคล้ายเซนโตรโซม (centrosome) ในการแยกนิวเคลียส ทำให้เกิดการแยกโครโมโซมได้เช่นเดียวกัน

ผู้วิจัยศึกษาว่ากระบวนการแยกนิวเคลียส เป็นกระบวนการเหลือค้างอยู่ในระหว่างการวิวัฒนาการจาการแบ่งเซลล์แบบแบคทีเรีย สู่การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส (mitosis) ของเซลล์ยูคารีโอตในปัจจุบันที่ใช้ไมโครทูบูล

ที่มา: PLoS Biology: Fission Yeast Cells Undergo Nuclear Division in the Absence of Spindle Microtubules.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s