บทที่ 3 พันธุศาสตร์

ใช้หนอนไหมสร้างใยแมงมุม

รายงานในวารสาร PNAS บอกว่านักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในเบื้องต้น ในการปรับแต่งพันธุกรรมของหนอนไหม (silk worm) ให้สร้างใยไหมให้มีใยแมงมุม (spider silk) ปั่นปนกันออกมาด้วย

การทำฟาร์มแมงมุม ให้ได้ปริมาณใยแมงมุมมากพอในระดับอุตสาหกรรมนั้นเป็นเรื่องยาก หากต้องการคุณสมบัติของใยแมงมุมที่เหนียวกว่าเหล็ก จะต้องเพิ่มน้ำหนักใยแมงมุมให้มากพอ การใช้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ผลิตใยได้มากอยู่แล้วเช่นหนอนไหมจึงเป็นวิธีที่สมเหตุผล

ใยไหมที่ใยแมงมุมผสมกันออกมานี้มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายทาง

ที่มา:BBC News – GM silk worms make Spider-Man web closer to reality.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s