บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ประชากรจุลชีพในห้องน้ำสาธารณะ

รายงานการศึกษาในวารสาร PLoS ONE แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและชีวภูมิศาสตร์ (biogeography) ของจุลชีพ (microorganism) ในห้องน้ำสาธารณะที่บริเวณต่างๆ

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาพื้นผิวต่างๆในห้องน้ำสาธารณะ 12 แห่ง แบ่งเป็นห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงอย่างละครึ่ง

ใช้สำลีพันปลายไม้ที่ปลอดเชื้อป้ายบริเวณต่างๆ 10 จุดในห้องน้ำสาธาณะได้แก่

 • ลูกบิดประตูห้องน้ำ (ด้านในและด้านนอก)
 • ที่จับแถวๆโถสุขภัณฑ์
 • ก็อกน้ำ
 • ที่กดสบู่
 • ที่รองนั่งบนชักโครก
 • ที่กดชักโครก
 • พื้นบริเวณโถชักโครก
 • พื้นบริเวณอ่างล้างมือ
นอกจากนี้ก็มีการเก็บตัวอย่างจากแหล่งที่มาของจุลชีพเช่นน้ำจากก็อกในห้องน้ำ แล้วนำไปสกัดดีเอ็นเอ และนำไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอและหาลำดับสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค pyrosequencing เพื่อวิเคราะห์ 16s rRNA จัดจำแนกจุลชีพที่พบเป็นชนิดและกลุ่มต่างๆ ก่อนที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีแบคทีเรีย 19 กลุ่ม โดยที่พบมากจะเป็นพวก
 • Actinobacteria
 • Bacteriodetes
 • Firmicutes
 • Proteobacteria

โดยพบมากบริเวณพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับโถสุขภัณฑ์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นห้องสุขา และบริเวณที่ถูกมือจับต้องทั้งหลาย

บริเวณโถสุขภัณฑ์จะพบแบคทีเรียที่สอดคล้องกับพวกที่อยู่ในทางเดินอาหาร แสดงว่ามีการปนเปื้อนของอุจจาระขึ้น

ความหลากหลายของแบคทีเรียบนพื้นมีความหลากหลายสูงที่สุดเปรียบเทียบกับที่อื่นๆในห้องสุขา แต่ส่วนมากเป็นแบคทีเรียที่พบในดิน

แบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนัง เช่น Propionibacteriaceae พบมากบริเวณที่ต้องจับต้องด้วยมือ

ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงมีความแตกต่างกันในประชากรของแบคทีเรียบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างเช่นแบคทีเรียพวก Lactobacillaceae ที่จะพบในช่องคลอดของผู้หญิง ซึ่งคงมาจากการปนเปื้อนจากปัสสาวะ

การวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของแบคทีเรียต่างๆในห้องน้ำสาธารณะ แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่จะมาจากผิวหนัง ซึ่งช่วยให้เราหาทางในการควบคุมสุขลักษณะที่เกี่ยวข้องกับห้องสุขาได้ ซึ่งก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราควรล้างมือให้สะอาด …แต่ตอนนี้มีงานวิจัยช่วยยืนยันถึงความสำคัญของการล้างมือเพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นนึง

ที่มา: PLoS ONE: Microbial Biogeography of Public Restroom Surfaces.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s