บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต

การศึกษาโครงสร้างของเซลลูโลส

Log_Big_2005ปริมาณของเซลลูโลส (cellulose) ถือเป็นครึ่งหนึ่งของไม้ ทำให้เซลลูโลสในไม้เป็นสิ่งที่มีมากมายมหาศาลในไบโอสเฟียร์ (biosphere) การสร้างเซลลูโลสของพืชเป็นกลไกที่ช่วยควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ และเป็นแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงชีวมวล (biomass) เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

การศึกษาธรรมชาติของเซลลูโลสเป็นเป้าหมายหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ เราทราบว่าเซลลูโลสเป็นโพลีเมอร์ของน้ำตาลที่ต่อกันเป็นสายยาว (microfibril) ที่มีความหนาเพียงไม่กี่นาโนเมตร

ในการศึกษานี้ใช้เซลลูโลสที่สกัดมาจากพืชชนิด Picea sitchensis หรือ Sitka spruce เพื่อนำมาศึกษาด้วยเทคนิคต่างๆ ให้ได้ทราบถึงโครงสร้างระดับนาโนของเซลลูโลส ได้แก่ SANS, WAXS, FTIR Microscopy และ Solid-State NMR

ผลการศึกษาทำให้ทราบว่ามัดของไมโครไฟบริล (microfibril) ประกอบด้วยเซลลูโลส 24 สาย และมีความแตกต่างกันระหว่างส่วนที่อยู่ด้านในและด้านนอกของไม้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์เซลลูโลสพวกนี้ขึ้นมา และยังให้ผลการศึกษาที่แตกต่างจากการเทคนิคที่ทำให้เซลลูโลสตกผลึกก่อนนำไปศึกษาด้วยวิธีก่อนหน้านี้อีกด้วย

ที่มา:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s