บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ปลูกหญ้าลดวัชพืช

Research_GrassPark150ในงานวิจัยศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Weed Research นักวิจัยต้องการพิสูจน์ว่าการแบ่งพื้นที่สวนมาปลูกหญ้าจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อปริมาณวัชพืชในสวนโดยภาพรวม

แนวคิดที่หนึ่งเห็นว่าพื้นที่ว่างเปล่ารอบสวนเป็นแหล่งสะสมวัชพืชที่จะแพร่ระบาดเข้ามาในสวนได้

อีกแนวคิดหนึ่งเห็นว่าพื้นที่ว่างเปล่ารอบสวนหากนำมาเป็นแปลงหญ้าที่ปลูกขึ้นมาจะช่วยลดวัชพืชในสวนได้

เมื่อลงมือสำรวจสวนต่างๆที่บริหารจัดการให้มีแนวหญ้ากันชนรอบๆสวน ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าพื้นที่รอบสวนเหล่านี้มีส่วนช่วยลดวัชพืชในสวนลงได้

กลไกของเรื่องนี้ก็คือความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในแนวหญ้าปลูกรอบสวนนี้ ทำให้มีพืชและสัตว์อาศัยอยู่หลากหลายชนิด ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสปีชีส์ในรูปแบบต่างๆ เช่นการแข่งขันกันระหว่างหญ้ากับวัชพืช ทำให้วัชพืชไม่สามารถเพิ่มจำนวนหรือเติบโตขึ้นได้เมื่อต้องแย่งทรัพยากรทางกายภาพซึ่งกันและกัน หรือการล่าที่เกิดจากสัตว์เช่นนก ทำให้ประชากรของวัชพืชถูกควบคุมเป็นต้น

ที่มา:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s