บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ

ยีนกระโดดไปมาในสมอง

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Nature ระบุว่าชิ้นส่วนเล็กๆของดีเอ็นเอที่ย้ายที่ไปมาในเซลล์ประสาทของสมองอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองได้

ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่เคลื่อนที่ได้นี้มีชื่อว่ารีโทรทรานสโพซอน (retrotransposon) ซึ่งมีความสามารถในการตัดตัวเอง หรือจำลองตัวเองออกจากที่ตั้งเดิมในจีโนมของเซลล์ไปยังส่วนอื่นของจีโนมได้

ด้วยเทคโนโลยีของการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอที่พัฒนาขึ้น นักวิจัยได้ศึกษาตำแหน่งที่ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอเหล่านี้แทรกตัวอยู่ในจีโนมของเซลล์สมองมนุษย์ จากเนื้อเยื่อที่เก็บจากคนสุขภาพดีสามคนที่ไม่มีประวัติโรคทางสมองหรือระบบประสาทจากสมองส่วน “hippocampus” และ “caudate nucleus”

พบว่ามีชิ้นส่วนดีเอ็นเอเหล่านี้แทรกอยู่ในจีโนมของเซลล์สมองถึง 25,000 ตำแหน่ง จากสามกลุ่มใหญ่ๆของรีโทรทรานสโพซอนที่สำรวจศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งมีทั้ง L1 ที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักกันดี กับกลุ่มของ Alu ที่พบในเซลล์สมองเป็นครั้งแรกด้วยการศึกษานี้

ตำแหน่งของการแทรกมีหลายจุดที่อยู่ในยีนที่มีหน้าที่สำคัญของสมอง

การเปรียบเทียบการแทรกระหว่างเซลล์สมองสองส่วน พบว่ามีการแทรกตัวสูงกว่าในฮิบโปแคมปัส อันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำ

ผลของการแทรกตัวไปตามที่ต่างๆในจีโนมอาจเป็นผลดี ผลเสีย หรือไม่มีผลใดๆก็ได้ แต่การศึกษานี้แสดงว่าเหตุการณ์การกระโดดย้ายตำแหน่งเพิ่มจำนวนไปมาในจีโนมของชิ้นส่วนดีเอ็นเอพวกนี้มีมากกว่าที่เคยคาดคิด แต่ผลของมันยังไม่เป็นที่รู้แน่ชัดว่าส่งผลต่อพฤติกรรม พัฒนาการ และเรื่องอื่นๆอย่างไร

ที่มา: The Ductile Helix: “Jumping Genes” May Influence Brain Activity: Scientific American.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s