บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ฉลองประชากรโลก 7 พันล้านคน

สหประชาชาติ (United Nation; UN) ทำนายว่าประชากรคนที่ 7 พันล้านคนจะเกิดมาลืมตาดูโลกในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 ที่จะถึงนี้ และเมื่อสิ้นศตวรรษนี้ประชากรโลกอาจมีถึง 10 พันล้านคนเลยก็ได้

UN_World_Population_20111027_01

จาก State of World Population 2011 (UNFPA)

ประชากรโลกมีประมาณ 1 พันล้านคนเมื่อปีค.ศ. 1804 เพิ่มเป็น 6 พันล้านคนเมื่อปีค.ศ. 1999 และในปีนี้ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 7 พันล้านคน

นอกจากขนาดประชากรแล้ว ในรายงานฉบับนี้ทำให้เราทราบว่าอายุขัยเฉลี่ย (life expectancy) ของคนเราได้เพิ่มเป็น 68 ปี ค่าเฉลี่ยของจำนวนลูกต่อผู้หญิงหนึ่งคนลดลงจาก 6 หรือเป็นลูก 2.5 คน แต่ผู้หญิงกว่า 200 ล้านคนยังไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ทำให้โลกจะยังมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอยู่ต่อไป

สุขภาพของแม่และเด็ก

 • อัตราการตายของเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบต่อเด็กที่เกิดมารอดชีวิต 1000 คนในปีค.ศ. 2009 ในประเทศไทยเท่ากับ 13.5 (โลก: 61.7)
 • อัตราการตายของแม่ต่อการให้กำเนิดเด็กที่เกิดมารอดชีวิต 100,000 คนในปีค.ศ. 2008 ในประเทศไทยเท่ากับ 48 (โลก: 265)
 • อัตราการเป็นแม่ของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ในปีค.ศ. 1996 หรือ 2008 ในประเทศไทยเท่ากับ 43 (โลก: 49)
 • อัตราการให้เกิดเนิดทารกภายใต้การดูแลของบุคลากรที่มีทักษะเหมาะสม 97 เปอร์เซ็นต์  (โลก: 66%)

การศึกษา

 • เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 91% ชาย89% หญิง (โลก: 89/86)
 • เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา 68% ชาย 76% หญิง (โลก: 61/61)
 • อัตราการรู้หนังสือของประชากร 98% ชาย 98% หญิง (โลก: 91/86)

เพศศึกษาและสุขอนามัยการสืบพันธุ์

 • การคุมกำเนิดด้วยวิธีใดๆในผู้หญิงอายุ 15-49 ปีในประเทศไทยในปี 2010 เท่ากับ 81% (โลก: 63%)
 • การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ในผู้หญิงอายุ 15-49 ปีในประเทศไทยในปี 2010 เท่ากับ 80% (โลก 56%)
 • การวางแผนครอบครัวในประเทศไทยที่ต้องการจริง 3% (โลก: 22%)
  หญิงไทยอายุ 15-24 ที่รู้เรื่อง HIV และ AIDS อย่างถูกต้องในปีค.ศ. 2008 เท่ากับ 46% (โลก: 19%)
 • สัดส่วนประชากรที่ติดเชื้อ HIV หรือเป็น AIDS ของคนอายุ 15-24 ปีในปีค.ศ. 2009 ในเพศชาย 0.4% และเพศหญิง 0.7%

ประชากรไทย

 • จำนวนประชากรในปีค.ศ. 2011 เท่ากับ 69.5 ล้านคน (ชาย 34.2 หญิง 35.4 ล้านคน)
 • อัตราการเพิ่มของประชากรในปีค.ศ. 2010-2015 เท่ากับ 0.5%
  ประชากรในเขตเมือง 34%
 • อัตราการเจริญพันธุ์ในเพศหญิงอายุ 15-49 ปี ในปีค.ศ. 2010-2015 เท่ากับ 1.5
 • อายุขัยในเพศชาย 71 ปี เพศหญิง 78 ปี
 • ประชากรที่เข้าถึงสาธารณสุขทีดี 96%
 • ประชากรที่ได้เงินน้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน 2%

ประชากรโลก

 • จำนวนประชากรในปีค.ศ. 2011 เท่ากับ 6,974 ล้านคน (ชาย 3517.3 หญิง 3456.8 ล้านคน)
 • อัตราการเพิ่มของประชากรในปีค.ศ. 2010-2015 เท่ากับ 1.1%
  ประชากรในเขตเมือง 50%
 • อัตราการเจริญพันธุ์ในเพศหญิงอายุ 15-49 ปี ในปีค.ศ. 2010-2015 เท่ากับ 2.5
 • อายุขัยในเพศชาย 68 ปี เพศหญิง 72 ปี
 • ประชากรที่เข้าถึงสาธารณสุขทีดี 61%
 • ประชากรที่ได้เงินน้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน 26%

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s