บทที่ 8 นิเวศวิทยา

สถานีวัดอากาศทั่วโลกยืนยันภาวะโลกร้อน

ทีมวิจัยจากเบิร์กลีย์ใช้ข้อมูลจากสถานีวัดอากาศ 40,000 ที่ทั่วโลกที่มีข้อมูลสภาวะอากาศทั่วโลกที่เก็บไว้ในรูปข้อมูลดิจิตัล และทำให้สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิของโลกเหนือผืนดินตั้งแต่ค.ศ. 1800 ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องภาวะโลกร้อนว่า..

โลกร้อนขึ้นจริงๆ

ที่มา: BBC News – Global warming ‘confirmed’ by independent study.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s