บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ไอคิวกับพัฒนาการสมอง และการเรียนรู้

รายงานผลการวิจัยในวารสาร Nature แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับเชาว์ปัญญา (IQ หรือ Intelligence Quotient) ที่เปลี่ยนแปลงได้ตามพัฒนาการสมองของมนุษย์

เดิมทีนั้นเราจะวัดไอคิวเด็ก และจัดการการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพราะถือว่าระดับเชาว์ปัญญานั้นค่อนข้างคงที่แล้ว แต่ในงานวิจัยนี้ ซึ่งศึกษาในวัยรุ่นคละเพศ อายุเฉลี่ย 14 ปี และศึกษาอีกครั้งตอนอายุ 18 ปีพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับเชาว์ปัญญาใน 39% ของผู้ร่วมการทดสอบ

การศึกษานี้วัดความสามารถทั้งที่เป็นภาษา (verbal) และไม่เกี่ยวกับภาษา (nonverbal) และพบว่าการเพิ่มขึ้นของระดับเชาว์ปัญญาส่วนที่เกี่ยวกับภาษานั้นสัมพันธ์กับการเพิ่มความหนาแน่นของเปลือกสมองสั่งการซีกซ้าย (left motor cortex) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพูด ในขณะที่การเพิ่มของระดับเชาว์ปัญญาที่ไม่เกี่ยวกับภาษา จะมีสมองส่วนซีรีเบลลัม (cerebellum) ส่วนหน้าที่เพิ่มความหนาแน่นขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องการทำงานในการเคลื่อนไหวของมือ

ผลการศึกษานี้จะช่วยให้เราไม่ตัดสินระดับเชาว์ปัญหาของเด็กโดยไม่คำนึงถึงพัฒนาการของระดับเชาว์ปัญญาที่เกิดขึ้นได้

การศึกษาตัวอย่างที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับเชาว์ปัญญาแสดงให้เห็นอีกว่าสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเชาว์ปัญญา เช่นในเด็กที่มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ กลับกลายเป็นคนที่จะเป็นนักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในอนาคตได้ เพราะระหว่างการเรียนนั้นได้พบกับสิ่งที่ชอบ และเปลี่ยนผันตัวเองจนเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์กันได้เลยทีเดียว

ที่มา: BBC News – IQ ‘can change in teenage years’.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s