บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ไม้ต้นตรึงไนโตรเจน

รายงานในวารสาร International Journal of Agricultural Sustainability แสดงให้เห็นว่าการใช้ไม้ต้น (tree) เพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนให้ดินในแอฟริกาให้ผลดีในการเพิ่มผลิตผลการเพาะปลูก

ปัญหาของดินไม่ดี และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ดีพอ ทำให้ผลผลิตตกต่ำ เราสามารถเพิ่มปุ๋ยอย่างไนโตรเจนในดินได้โดยใช้พืชตระกูลถั่ว (legume) ที่มีแบคทีเรียอยู่ในปมราก (nodule) ช่วยในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ (nitrogen fixation) ให้กลายมาเป็นปุ๋ยในรูปที่พืชสามารถใช้การได้

เกษตรกรในแอฟริกาใช้พืชตระกูลถั่วชนิด Cajanus cajan ในการเพิ่มปุ๋ย แต่อาจไม่เหมาะสมนักเพราะไนโตรเจนส่วนใหญ่อยู่ในเมล็ด ทำให้นักวิทยาศาสตร์เสนอให้ใช้ไม้ต้นชนิด Gliricidia sepium ซึ่งขึ้นตามป่าละเมาะ ในการเพิ่มไนโตรเจนในดินได้ดีกว่า

เราเรียกระบบที่ใช้ไม้ต้นในการเติมปุ๋ยให้ดินว่า “Fertiliser Tree Systems” หรือ FTS ซึ่งมีข้อดีนอกจากการเพิ่มปุ๋ยให้ดินแล้ว ไม้ต้นยังมีระบบรากที่หยั่งลึกกว่าพืชปลูกอื่นๆ เนื่องจากมันมีรากแก้วที่จะทำให้เข้าถึงแหล่งน้ำใต้ดินที่ลึกกว่าในยามแห้งแล้งได้

ก่อนที่จะปลูกพืชเพื่อการค้า เราสามารถตัดไม้ต้นพวกนี้ให้เตี้ยลง จนไม่บังแสง และจะทำให้ต้นไม้พวกนี้จะปรับตัวให้ไปอยู่ในระยะพัก และระหว่างนี้มันจะไม่ใช้อาหารมากจากดิน ลดการแข่งขันกับพืชปลูกเช่นข้าวโพดได้ ไม้ต้นพวกนี้จะฟื้นตัวอีกครั้งก็ตอนที่ข้าวโพดโตเต็มที่แล้ว

พื้นที่ในแอฟริกาส่วนใหญ่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากวิธีนี้ในการทดลองศึกษา ส่วนในพื้นที่ที่ยังไม่มีผลิตผลเพิ่มขึ้นนั้น นักวิทยาศาสตร์จะได้ไปศึกษาและปรับวิธีการให้เหมาะกับพื้นที่นั้นๆต่อไป

ที่มา: BBC News – Trees ‘boost African crop yields and food security’.

อ่านเพิ่มเติม: Agricultural success from Africa: the case of fertilizer tree systems in southern Africa (Malawi, Tanzania, Mozambique, Zambia and Zimbabwe)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s