บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

แมงอ่อนช้อย ปลากัดไทย และตัวห้ำตัวเบียน

วิทยากรรับเชิญ

ช่วงบ่ายของงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 37 ของวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในห้อง Lotus Suite 6 มีการบรรยายของวิทยากรรับเชิญระดับแนวหน้าของประเทศไทยถึง 3 ท่าน โดยมีผมและศ.ดร.มาลียา เครือตราชู เป็นประธานในห้องนั้น

ศ. ดร. ละออศรี เสนาะเมือง

ผู้บรรยายท่านแรกคือ ศ. ดร. ละออศรี เสนาะเมือง อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งท่านอาจารย์มาบรรยายในเรื่อง Practical conditions for egg preservation of two commercial fairy shrimps, Brachinella thailandensis  and Streptocephalus sirindthornae หรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าเป็นเรื่องเกี่ยวการศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ของไรน้ำนางฟ้าสองชนิดนั่นเอง

การบรรยายสนุกและมีสีสันมากครับ อาจารย์เล่าเรื่องเบื้องหลังเยอะมาก งานวิจัยไม่เน้น (แต่ดูกราฟและไดอะแกรมสองสามอันผู้ฟังก็เข้าใจได้แล้วว่าต้องเก็บไข่ของไรน้ำนางฟ้าไว้อย่างไร)

รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

ผู้บรรยายท่านที่สองคือ รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ซึ่งตอนนี้เกษียณแล้วก็เลยมาทำวิจัยเรื่องปลากัดที่อาจารย์ชอบตั้งแต่เด็กๆ หัวข้อบรรยายที่นำเสนอคือ New discoveries about the Siamese fighting fish you wish you knew ซึ่งอาจารย์กล่าวถึงการศึกษาปลากัดในประเทศเรามีน้อย และมีช้า จนชาวบ้านเอาปลากัดเมืองไทยไปตั้งชื่อฝรั่ง และผู้ค้นพบก็เป็นเยอรมันและคนอื่นๆหมดแล้วแทนที่จะเป็นคนไทย

อาจารย์กล่าวว่าจากการศึกษาของทีมวิจัย ยังพบปลากัดในประเทศไทยที่เรายังไม่มีข้อมูลอีกมาก และมีโอกาสที่จะพบสปีชีส์ใหม่ และตั้งชื่อมันว่า Betta thailandensis สักตัวหนึงเสียที หรืออีกตัวก็ควรจะตั้งชื่อว่า Betta siamensis ด้วยเช่นกัน

ทำให้ผมนึกถึงปลากัดที่นักวิจัยพัฒนาจนมันมีหางเป็นสีธงชาติไทยเลยนะครับ (แต่ตัวนั้นมีชื่อวิทยาศาสตร์ไปแล้ว ถ้าจำไม่ผิดก็คงเป็น Betta splender)

ศ.ดร.อังสุมาลย์ จันทรพัทยา

ผู้บรรยายรับเชิญท่านสุดท้ายของห้องนี้และในรอบนี้คือ ศ.ดร.อังสุมาลย์ จันทรพัทยา จากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มาบรรยายในหัวข้อ Biological control: an alternative way to fight with our agricultural pests หรือการควบคุมศัตรูพืชทางชีววิธีนั่นเอง ซึ่งอาจารย์ได้พูดถึงศัตรูพืชหลายชนิด รวมถึงพวกที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ และการใช้สิ่งมีชีวิตต่างๆในการควบคุมพวกมันเช่นการใช้แบคทีเรีย การใช้รา การใช้ตัวห้ำ ตัวเบียนเป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s