บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ลิงบังคับแขนกลเสมือน

ในรายงานนี้เป็นผลจากการวิจัยในลิงที่นักวิทยาศาสตร์ฝึกมันให้ควบคุมแขนกลเสมือนบนคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นสมอง (brain wave) นอกจากจะใช้ควบคุมได้ด้วยแล้ว เมื่อแขนกลเสมือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ลิงก็จะรู้สึกได้ถึงผิวสัมผัส (texture) ของวัตถุเสมือนบนจอคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์รายงานในวารสาร Nature ว่าลิงของเขาถูกฝึกให้เล่นเกมส์ควบคุมแขนกลเสมือนด้วยแท่งควบคุม (joystick) เพื่อหาวัตถุต่างบนหน้าจอ ในขณะเดียวกันที่สมองของลิงก็มีขั้วสัญญาณไฟฟ้าไปแปะไว้

เมื่อเอาแท่งควบคุมออกไป ลิงต้อง “คิด” ว่าจะให้แขนกลเสมื่อนเคลื่อนที่บนหน้าจออย่างไรจึงจะได้วัตถุที่มีผิวสัมผัสที่ต้องการจากความ “รู้สึก” ที่ส่งกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้ายังสมอง ซึ่งลิงก็สามารถทำได้หลังจากลองไปไม่กี่ครั้ง

น่าจะเป็นความหวังให้แก่คนไข้ที่เป็นอัมพาตใช้แขนขาไม่ได้ (quadriplegic) ได้ต่อไปแถมเป็นแบบไร้สายอีกด้วยนะทีนี้

ที่มา: BBC News – Monkeys’ brain waves offer paraplegics hope.

อ่านเพิ่มเติม: Nature

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s