บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ใช้ CT Scan ศึกษารังมด

เราจะศึกษาการสร้างรังของมด และโครงสร้างได้อย่างไร?

เดิมที่เราอาจใช้ปูนพลาสเตอร์เทใส่รังมด แต่มดก็จะตาย แล้วเราก็จะไม่ได้ข้อมูลในมิติที่ 4 หรือในเรื่องของเวลาว่ามดในรังเดียวกันนี้หากปล่อยให้มันสร้างรังไปเรื่อยๆแล้วมันจะสร้างรังขึ้นมาได้อย่างไร

รายงานวารสาร Interface แสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ในการศึกษาโครงสร้างของรังมดชนิด Lasius flavus โดยที่มดไม่ต้องตาย ทำให้นักวิจัยได้ข้อมูลของรังมดนี้ที่เวลาต่างๆกันด้วย

สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พบจากการศึกษาการสร้างรังของมดนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของมดในการรับรู้ระดับความลึก และสามารถสร้างอุโมงค์ให้ขนานไปกับผิวโลก เชื่อมโยงกับห้องต่างๆในรังได้

นักวิทยาศาสตร์ยังคงมองหาหนทางพิสูจน์การสร้างรังของมดกันต่อไป และยังแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในการศึกษาชีววิทยาของแมลงเช่นมดได้อีกด้วย

ที่มา: Morphogenesis of an extended phenotype: four-dimensional ant nest architecture.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s