บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

น้ำท่วมกับการกระจายตัวของพืช

น้ำท่วมมีผลต่อสิ่งมีชีวิตบ้างไหม? คำตอบก็คือต้องมีแน่นอน แล้วแต่ประเภทของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นว่าจะได้รับผลกระทบแบบไหน

ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Ecological Applications นั้นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาการเกิดประชากรของพืชท้องถิ่นชื่อคอทตอลวู๊ด (cottonwood) ชนิด Populus deltoides

สิ่งที่นักวิทยาสังเกตุพบในแต่ละพื้นที่ที่มีประชากรของพืชที่ขึ้นอยู่ริมน้ำนี้ เกิดขึ้นแตกต่างกันจากผลของปริมาณน้ำในแต่ละปี เช่นหากมีปริมาณน้ำมาก แนวของประชากรพืชก็จะขึ้นไปสูงกว่าปกติ หากแนวของระดับน้ำต่ำ ก็จะเห็นแนวของประชากรที่ต่ำกว่าตามไปด้วย

ขนาดประชากรและการกระจายตัวของพืชที่ขึ้นอยู่กับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำ ความถี่ของการท่วม ระยะเวลาของการท่วม

การจัดการควบคุมน้ำท่วมส่งผลต่อการเกิดประชากรของพืชตามธรรมชาติได้ เช่นการสร้างแนวกันน้ำท่วม จะทำให้พืชไม่สามารถเกิดเป็นประชากรได้ในบริเวณนั้น แต่ถ้าบริเวณนั้นเป็นชุมชนเมืองก็คงไม่มีสิทธิเกิดเป็นประชากรได้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้หากมองในแง่การอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ น้ำท่วมก็มีส่วนช่วยการแพร่กระจายและอยู่รอดของพืชพวกนี้เช่นกัน

อ้างอิง: Flood dependency of cottonwood establishment along the Missouri river.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s