บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

บัญชีแดง

IUCN Red List 2010

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature; IUCN) มีบัญชีของสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เรียกว่าบัญชีแดง (Red List)

สิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้รับการประเมินความเสี่ยง (Not Evaluated; NE)
สิ่งมีชีวิตที่ไม่ข้อมูลเพียงพอ (Data Deficient; DD)
สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern; LC)
สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened; NT)
สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU)
สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered; EN)
สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically Endangered Species; CR)
สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์จากธรรมชาติ (Extinct in the Wild; EW)
สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct; EX)

อ่านเพิ่มเติม:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s