บทที่ 3 พันธุศาสตร์

ยีนต้านโรคใบไหม้ในข้าว

งานวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนมุ่งศึกษายีนชื่อ Pi9 สร้างภูมิต้านทานต่อฟังไจชนิด Magnaporhe oryzae ที่ตำแหน่งนี้ (locus) ในจีโนมของข้าว จะมียีนที่มีลักษณะของการเป็นยีนภูมิต้านทาน (R gene) อยู่จำนวนมาก ซึ่งสร้างโปรตีนที่มีลักษณะที่มีลิวซีน (leucine) จำนวนมากซ้ำๆกันอยู่

อัลลีลต่างในตำแหน่งนี้พบในข้าวป่าและข้าวปลูก ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาเปรียบเทียบ และทำความเข้าใจเชิงวิวัฒนาการของข้าวได้

ผู้วิจัยเลือกศึกษาจีโนมของข้าว Oryza sativa และ Oryza glaberrima ซึ่งเป็นข้าวปลูก ในขณะที่ O. nivara, O. rufipogon และ O. barthii เป็นข้าวป่า

ลำดับของยีน Pi9 จากส่วนที่จะถูกแปลไปเป็นส่วนของโปรตีนซ้ำๆกันสำหรับให้นิวคลีโอไทด์มาจับได้มีความแปรผันน้อยกว่าส่วนที่มีลิวซีนมาก ซึ่งอาจหมายถึงการที่ส่วนหลังนี้มีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของยีน Pi9 มากกว่า

พบว่าการคัดเลือกอย่างมีทิศทางเป็นที่มาของความแปรผันแตกต่างของอัลลีล Pi9 ในข้าวป่าและข้าวปลูก

ที่มา: SpringerLink – Journal of Plant Biology, Volume 54, Number 5.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s