บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 5 ความหลากหลาย

ราน้ำกับโรคพืช

นักวิทยาศาสตร์รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพวกราน้ำ (water mold) หรือโอโอไมซีต (oomycete) ในวารสาร PNAS เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความสามารถที่ทำให้มันเป็นปรสิตนั้น มาจากยีนที่ได้มาจากฟังไจอีกทีหนึ่ง

การถ่ายทอดยีนแนวขวาง (horizontal gene transfer หรือ HGT) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจีโนมของสิ่งมีชีวิตได้ นำไปสู่การปรับตัวใหม่ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม รวมไปถึงการเปลี่ยนลักษณะการดำรงชีวิตไปเป็นปรสิตด้วยเช่นกัน

นักวิจัยใช้การเปรียบเทียบและวิเคราะห์จีโนมของสิ่งมีชีวิตระหว่างฟังไจ (fungi) กับพวกโอโอไมซีต ซึ่งมีข้อมูลจีโนมของโอโอไมซีตใหม่เอี่ยมชนิด Hyphochytrium catenoides ที่เป็นโอโอไมซีตที่ดำรงชีวิตแบบอิสระเป็นตัวเปรียบเทียบ

ผลการศึกษาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดยีนแนวขวางทำให้เกิดการแพร่กระจายพันธุ์ (radiation) ของโอโอไมซีตไปอยู่ในเนื้อเยื่อพืชได้ โดยยีนที่่ถ่ายทอดไปนี้นั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและหลั่งโปรตีนออกสู่ภายนอก เช่นกว่า 7.6% ของโปรตีโอม (proteome) ที่ Phytophthora ramorum นั้นก็ได้มาจากฟังไจ

ยีนที่ส่งผ่านไปนี้ประกอบด้วยยีนที่ทำให้โอโอไมซีตสามารถทำลายผนังเซลล์ของพืชได้ รวมถึงยีนที่ทำให้หาน้ำตาล กรดนิวคลีอิก ไนโตรเจน และฟอสเฟตจากสิ่งแวดล้อมได้

ผู้ศึกษาคาดว่าการถ่ายทอดยีนแนวขวางนี้ ทำให้กลไกป้องกันตัวของพืชประสบปัญหาในการต่อสู้กับโปรตีนที่ปรสิตใช้ในการโจมตีเซลล์ของมัน และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าโอโอไมซีตกลายเป็นปรสิตที่ประสบความสำเร็จจากการได้รับยีนมาจากฟังไจ

โอโอไมซีตนั้นมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่าราน้ำ (water mold) ซึ่งจริงๆแล้วพวกมันเป็นโพรติส (protist) ที่มีลักษณะคล้ายรา (fungus-like) ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ฟังไจตามการวิเคราะห์จากผังแสดงวิวัฒนาการ (phylogenetics) ชื่อว่าโอโอไมซีต (oomycete) นั้นแปลว่าฟังไจไข่ (egg fungi) เพราะโครงสร้างของโอโอโกเนีย (oogonia) ที่มีลักษณะเป็นไข่ใบใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพวกโอโอไมซีตนี้

อ่านเพิ่ม

Advertisements

1 ความเห็นบน “ราน้ำกับโรคพืช”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s